กำลังโหลด......
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระยะตั้งครรภ์ = Nursing and midwifery care during antenatal period
การพยาบาล (ภาษาไทย)
จำนวนที่ยืมได้: 0/5 Like หนังสือมาใหม่
 • ชื่อผู้แต่ง: สตรีรัตน์ ธาดากานต์, บรรณาธิการ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2567
 • ISBN/ISSN: 9786164438002
 • เลขเรียก: WY157 ก227
THE PENIS BOOK : สุขภาพผู้ชายที่ทุกคนควรรู้
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
จำนวนที่ยืมได้: 0/2 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: สปิตช์, แอรอน
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2567
 • ISBN/ISSN: 9786160462230
 • เลขเรียก: WJ700 ส153
การดูแลตนเองเพื่อการสูงวัยในถิ่น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
จำนวนที่ยืมได้: 0/1 1
 • ชื่อผู้แต่ง: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2567
 • ISBN/ISSN: 9786169406389
 • เลขเรียก: WT120 ก227ก
การฟื้นฟูผู้สูงอายุสำหรับแพทย์แผนไทย = Geriatric rehabilitation for traditional thai medicine
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
จำนวนที่ยืมได้: 0/3 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: ภักศจีภรณ์ ขันทอง
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2567
 • ISBN/ISSN: 9789740342762
 • เลขเรียก: WT100 ภ211ก
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ : การส่งเสริมภาวะโภชนาการ
การพยาบาล (ภาษาไทย)
จำนวนที่ยืมได้: 0/3 3
 • ชื่อผู้แต่ง: รัชนีกร สันติธรรม
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2567
 • ISBN/ISSN: 9786166085761
 • เลขเรียก: WY157 ร212
 • ชื่อผู้แต่ง: อัชฌา วารีย์
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2567
 • ISBN/ISSN: 9786166087420
 • เลขเรียก: WB50.JT3 อ212ก
อาไคฟ ขอให้เก็บให้จงดี = Archive ; Please keep it properly preserved
สิ่งพิมพ์รัฐบาล
จำนวนที่ยืมได้: 0/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2567
 • ISBN/ISSN: 9786162837098
 • เลขเรียก: สร. อ221
 • ชื่อผู้แต่ง: วินีกาญจน์ คงสุวรรณี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2567
 • ISBN/ISSN: 9786166084542
 • เลขเรียก: WY160 ว231ก
Health promotion and health education in nursing
การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 0/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: Cross, Ruth
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024
 • ISBN/ISSN: 9781529752953
 • เลขเรียก: WY18 C951H
Community and public health nursing : evidence for practice
การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 0/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: DeMarco, Rosanna F.
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024
 • ISBN/ISSN: 9781975196554
 • เลขเรียก: WY108 D369C
Critical care nursing : a holistic approach
การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 0/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: Morton, Patricia G.
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024
 • ISBN/ISSN: 9781975174453
 • เลขเรียก: WY154 M981C
Practice Guidelines For Family Nurse Practitioners
การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
จำนวนที่ยืมได้: 0/1 Like
 • ชื่อผู้แต่ง: Fenstermacher, Karen
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024
 • ISBN/ISSN: 9780323881159
 • เลขเรียก: WY128 F341P